zondag 30 oktober 2016

Fra Bartolommeo

Museum Boijmans Van Beuningen toont de meesterwerken van Fra Bartolommeo (1473-1517), de Italiaanse kunstenaar-monnik uit Florence. De tentoonstelling "Ontdek de goddelijke Renaissance" is  boeiend en buitengewoon.

Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam is showing the masterpieces of Fra Bartolommeo (1473-1517), an artist-monk from Florence. The exhibition "Discover the Divine Renaissance" is exceptional and impressive.

 Padre Eterno, 1509 (detail)

Boerderij / Farmhouse 
Detailstudie / Detail Studies
  Madonna del Santuario, 1509 
 Madonna del Santuario, 1509 (detail)
 Tronende Maria / Enthroned Virgin, 1515
 Tronende Maria / Enthroned Virgin, 1515 (detail)
 Tronende Maria / Enthroned Virgin, 1515

 

 De Profeet Job / The Prophet Job, 1515-1516
 De Profeet Jesaja / The Prophet Isaja, 1515-1516 (detail)
 Padre Eterno, 1509

woensdag 26 oktober 2016

Monsters

Op veel middeleeuwse kapitelen van oude kerken verschijnen enge monsters en vreemde koppen.
Kijk eens naar de middeleeuwse voorlopers van onze Halloween monsters.

In the visual narratives on the capitals in the medieval churches appear many monsters.
Have a look at the predecessors of our Halloween monsters.
zondag 9 oktober 2016

Hollanders in huis

Het Britse koningshuis bezit een van de mooiste verzamelingen oude schilderijen ter wereld.Uit deze befaamde Royal Collection laat het Mauritshuis er een aantal zien. Allemaal Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw.

The British royal family owns one of the finest collections of Old Master paintings in the world. Museum Mauritshuis The Hague presents paintings from this famous Royal Collection, held in trust by Her Majesty Queen Elizabeth II. All paintings by Dutch artists of the Golden Age.


Johannes Vermeer (1632-1675)
Dame aan het virginaal met een heer (De muziekles), 1660 
Lady at the Virginal with a Gentleman (The Music Lesson), 1660
Nicolaes Maes (1634-1693)
De luisterende huisvrouw, 1655
The Listening Housewife, 1655Gerrit Dou (1613-1675)
De kruidenierswinkel, 1672
The Crocer's Shop, 1672

 


detail 

 
Jan Steen (1626-1679)
Vrouw in een slaapkamer, 1663
A Woman at her Toilet, 1663
 


detail 


 
Jan Steen (1626-1679)
Driekoningenfeest; De koning drinkt, 1661
A Twelfth Night Feast; The King Drinks, 1661


 
Gabriel Metsu (1629-1667)
De cellospeler, 1658
The Cello Player, 1658


 
Jan Steen (1626-1679)
Herberg met vioolspeler, 1665 / detail
A Tavern with a violin player, 1665 / detailPieter de Hooch  (1629-1684)
Kaartspelers in een zonnige kamer, 1658
Card Players in a Sunlit Room, 1658
 


detail